Mart 20, 2018

Noter Onaylı Tercüme

Noter Onaylı Tercümeyi Kimler Yapar?

Resmi belgelerin tümünde gerekli olan noter onaylı tercüme işlemini yapabilecek tercümana ise yeminli tercüman denilmektedir. Yeminli tercümanların noter huzurunda yemin etmiş olması ile birlikte, huzurunda yemin ettiği noter ile birlikte çalışmakta olan tercüman bu tip resmi tercümeleri yapabilmektedir.

Noter Onaylı Tercümelerin Yapılışı, İşlenişi ve Hazırlanma Süreci

Her türcüme işleminde olduğu gibi noter onaylı tercüme için de yoğun bir tercüme yapılış süreci vardır. Fakat noter onaylı tercüme, resmi niteliğe sahip olduğundan dolayı normal bir tercümeden daha kısa sürede yapılması gerekmekte ve kısa zaman sürecinde yapıldığından dolayı hatalara açık olması sebebiyle ekstra özenle kontrol edilmelidir.
Noter onaylı tercüme işleminin ilk aşaması, her tercümede olduğu gibi müşterilerin tüm detayları ve teslim tarihi ile birlikte belgelerini teslim etmesidir. (Noter onaylı tercüme için çoğunlukla tercüme bürolarındaki yeminli tercümanlar görev yapmaktadır.)
Tercüme bürosuna ulaşan resmi metinler daha sonra o konunun uzmanı olan bir tercümana ulaştırılmaktadır. Tercüman ilk olarak metni çözümler ve daha sonra çeviriye başlar.
Tercümesi yapılmış olan metinler; 1 adet orijinal metin ve 1 adet fotokopi metin olacak şekilde toplamda 2 nüsha olacak bir biçimde hazırlanmaktadır. Hazırlanan belge, evrak yada metinler için noter onayı yaptırılır. Noter yaptığı onaydan sonra 1 adet nüshayı, tercümeyi yaptıran yeminli tercümana vermektedir. Noter, diğer nüshayı ise kendisinin arşivinde bulundurmaktadır.
Noter, onay verecek olduğu tercüme metinleri için sadece zaptının bulunduğu tercüman ile birlikte çalışmaktadır.
Noter tasdik ücreti, tercümeyi yapanların sorumluluğunda değildir ve 2015 yılı itibariyle noter tasdik fiyatı 94 TL olarak belirtilmiştir.

Hangi Tercüme Belgeleri İçin Noter Onayı Gerekmektedir?

Noter onaylı tercümelerin yapıldığı başlıca alanlar ise bunlardan oluşmaktadır;
Sertifikalar için noter onaylı tercümeler
Uluslar arası bağlayıcı niteliğe sahip sözleşme ve anlaşma metinleri için noter onaylı tercümeler
Mahkeme evrakları için noter onaylı tercümeler
Nüfus cüzdanı için noter onaylı tercümeler
Evlilik cüzdanı için noter onaylı tercümeler
Boşanma evrakları için noter onaylı tercümeler
Vasiyetnameler için noter onaylı tercümeler
Akademik niteliğe sahip her türlü belge için noter onaylı tercümeler
Evlat edinme belgeleri için noter onaylı tercümeler
Uyruk değiştirme belgeleri için noter onaylı tercümeler

× Whatsapp